3.3 Conceptuele bouwstenen

Als men de epistemologische verklaringskubus toepast op een betoogketen, kan men, aangezien het thema complextieit is, de brug het best van twee kanten bouwen. Dat levert het volgende beeld op:  

                              

en, (MAKEN) in spiegelbeeld bij de paradoxen 

      

Meer weten? Zie Nieuwe kader met schema's