3.4 Narratieven

Hoewel met de 6 vragen + betoogketen wordt voldaan aan de epistemologische voorwaarden om te komen tot een 'compleet' inzicht in de mindset van kenniswerkers, kent deze benadering een fundamenteel probleem. Aangezien er waarschijnlijk tal van medierende processen benoemd kunnen worden, zouden er op deze wijze zo'n zes maal tig vragen beantwoord moeten worden op basis van de literatuur. De kans is groot dat men het beoogde inzicht weer verloren gaat. Daarom is gekozen voor een narratief-conceptuele rapportage: de conceptuele schakels worden niet alleen in analytische zin, maar ook in verhalende vorm ingevuld, waarbij functionaliteit in het kader van het verklaringsmodel als geheel de leidraad vormt.  

Meer weten? Zie Nieuwe kader