x.4.1 First grasp: Vertrekpunten

Aan dit gehele traject liggen groot aantal gekozen uitgangspunten ten grondslag die deels te maken hebben met de aard van de problematiek (complexe vraagstukken), maar deels ook met de achtergronden en posities van de onderzoekers. Om dit brede palet overzichtelijk te presenteren, maken we hier gebruik van links naar bestaande informatie elders op dit platform (ELO-Denkhulp). We vertrekken vanuit de hoog-abstracte concepten wereldbeeld en mensbeeld om al inzoomend de (eerste) stap te kunnen maken naar de keuze van epistemologische uitgangspunten.

Gekozen is voor: 

Meer weten? Zie Strategie