4.2 Global inspection: Evo-psy. epistemologie

Aan dit gehele traject liggen, voortbouwend op de gemaakte cultuurfilosofische keuzes, een groot aantal gekozen epistemologische uitgangspunten ten grondslag die wederom deels te maken hebben met de aard van de problematiek (al of niet geordende vraagstukken), maar deels ook met de achtergronden en posities van de onderzoekers. Aangezien het nieuwe epistemologische kader uitvoerig wordt beschreven in Module B, beperken we ons hier tot een samenvatting in steekwoorden.  

Gekozen is voor:

  1. De vier fundamentele vragen van Tinbergen als startpunt
  2. De uitbreiding met twee fundamentele vragen van Nesse
  3. De toepassing van deze zes vragen op het onderwerp van studie met behulp van het pragmatische concept 'betoogbrug'.

Meer weten? Zie Strategie