4.3 Inspection of detail: ordening vraagstuk

Aan dit gehele traject liggen groot aantal cultuurfilosofische en epistemologische uitgangspunten ten grondslag die deels te maken hebben met de aard van de problematiek (complexe vraagstukken), maar deels ook met de achtergronden en posities van de onderzoekers. Vertrekkend vanuit de ge- dan wel ongeordende vraag maken we keuzes om uiteindelijk te komen tot twee epistemologische basisposities (Argyris 1 en 2). Dat leidt tot de volgende twee 'root metaphors':

Dat impliceert op metaniveau een epistemologisch kader dat zowel het paradigma van de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen als 'de kunsten' (Res Esthetica) omvat.

Meer weten? Zie Strategie