4.4.1 Basisposities

Op basis van wereld- en mensbeeld en cultuurvisie gaan we in dit onderzoek uit van: 

In schema en samengevat in steekwoorden: 

 

Meer weten? Zie Deeper understanding