4.4.3 Metacompetenties

Metacompetenties zijn clusters van competenties die door vrijwel alle professionals worden gebruikt om problemen op te lossen. Dit probleemoplossend gedrag is het emergente resultaat van handelen op een aantal deelgebieden, zoals samengevat in Boerdieu's kapitalen en de Canmeds-rollen.  

            

Meer weten? Zie Deeper understanding