3.1.2 Sociaal kapitaal

Onder sociaal kapitaal verstaat men het vermogen van individuen en hun organisaties om samen te werken. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U gaat uit van co-creatie
  2. U focust op aansluiting
  3. U zorgt voor maatwerk qua doelgroepen. U differentieert
  4. U stuurt op klanttevredenheid

Meer weten? Zie Kapitalen