3.1.3 Cultureel kapitaal

Onder cultureel kapitaal verstaat men het vermogen van individuen en hun organisaties om aan te sluiten bij de lokale sociaal-historisch-culturele context en wijze van communiceren.

Hoe doe ik dat? 

  1. U besteed expliciet aandacht aan uw organisatiecultuur
  2. U houdt bij met verschillende variabelen (product, prijs, plaats, promotie, personeel, profilering/branding/reputatie/imago) rekening in uw marketing 
  3. U besteedt aandacht aan presentatie
  4. U zorgt voor juiste, relevante en bruikbare informatie. U werkt met critical information
  5. U voorziet in heldere werkinstructies
  6. U stelt via een helpdesk klanten in staat tot het stellen van vragen en biedt zo service.

Meer weten? Zie Kapitalen