3.1.4 Operationeel kapitaal

Onder operationeel kapitaal verstaat men het organiserend vermogen van individuele medewerkers, managers en de organisatie als geheel. 

Hoe doe ik dat?

  1. U organiseert het werk rond de uitvoering
  2. U organiseert het werk op en rond de werkplek
  3. U organiseert het werk in teams
  4. U legt het primaat op verbetering
  5. U hanteert bij alles het principe van dienstverlening
  6. U hanteert een aantal vuistregels.

Meer weten? Zie Kapitalen