3.1.5 Intellectueel kapitaal

Onder intellectueel kapitaal verstaat men het kritisch vermogen van individuen en hun organisaties tot onderzoek en reflectie.

Hoe doe ik dat? 

  1. U denkt upstream
  2. U geeft uw tactisch management vorm met de 5S-techniek
  3. U streeft naar beter beslissen
  4. U onderzoekt
  5. U werkt altijd binnen het kader van probleemoplossen.

Meer weten? Zie Kapitalen