3.1.6 Innovatief kapitaal

Onder innovatief kapitaal verstaat men het vermogen van individuen en hun organisaties om te komen tot baanbrekende vernieuwingen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt strategische keuzes
  2. U ontwikkelt strategische competenties
  3. U zorgt voor strategisch leiderschap
  4. U focust op verantwoord ondernemen en duurzaamheid 
  5. U elimineert verspilling
  6. U zorgt voor waardecreatie
  7. U kiest voor een interactieve en facilitaire veranderstrategie
  8. U zorgt voor co-creatie
  9. U vermijdt de creativiteitsfuik.

Meer weten? Zie Kapitalen