3.1.1.4 Zelfsturing

Zelfsturing in het kader van psychologisch kapitaal houdt in dat men: 

Meer weten? Zie Psychologisch kapitaal