3.1.4.1 Uitvoering

Onder uitvoering verstaat men in het kader van operationeel kapitaal het vervullen van operationele taken: het maken van producten en/of leveren van diensten, inclusief het management dat daarvoor nodig is.  

Hoe doe ik dat? 

  1. U bouwt voort op een vergaande mate van standaardisatie en protocollering
  2. U maakt taken evenwichtig 
  3. U zorgt voor workflow 
  4. U heeft een Kaizen-mindset

Meer weten? Zie Operationeel kapitaal