3.1.4.1.1 Protocollering

Protocollering is het vastleggen van de werkzaamheden in vaste routines. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U legt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nauwkeurig en inzichtelijk vast zodat het eigenaarschap van iedere taak bij iedereen bekend is
  2. U gebruikt heldere functiebeschrijvingen en wijst taken op transparante wijze toe
  3. U maakt duidelijk wat er van iedereen wordt verwacht in haalbare en SMART-geformuleerde termen 
  4. U deelt taken op in heldere (deel)processen: een herkenbare en duidelijke instructie, een goede voorbereiding en zorgvuldig opstarten, toestemming vragen/krijgen, op tijd stoppen of laten uitdoven in geval van defect, fout of mislukking en uiteindelijk koppelen aan vervolgactiviteit
  5. U werkt vergaand modulair (activiteiten, taken, opdrachten, modules, batches, informatiepakketten) en specificeert elk onderdeel 
  6. U baseert zich daarbij op rationeel en empirische analyses.

 Meer weten? Zie Uitvoering