3.1.4.1.5 Kaizen-mindset

Een Kaizen-mindset verwijst naar het doordrongen zijn van een aantal uitgangspunten rondom de uitvoering van werkzaamheden.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat elk onderdeel van het operationele werkproces te kwalificeren en kwantificeren valt
  2. U weet dat zonder standaardisering van taken geen beoordeling mogelijk is 
  3. U waardeert en beloont ondernemend gedrag (intrapreneurship) van medewerkers op de werkplek
  4. U nodigt medewerkers uit om verbeteringen voor te stellen en honoreert ideeën
  5. U belegt verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie
  6. U ziet medewerkers op de werkvloer als relatief autonoom; ze beschikken over jarenlange ervaring en zijn als geen ander in staat om normen en standaards van onderop te bepalen
  7. U moedigt medewerkers aan om nieuwe gebruiksmogelijkheden, applicaties en toepassingsmogelijkheden voor elk onderdeel (of module) te bedenken
  8. U hanteert het principe: 'Het geheel is meer dan de som der delen'.

Meer weten? Zie Uitvoering