3.1.4.3 Teams

Teamwerk vindt plaats in units die bestaan uit kleine, hechte teams.

Hoe doe ik dat?

  1. U organiseert het werk in zelfsturende, relatief-autonome taakgroepen
  2. U geeft deze groepen de benodigde bevoegdheden, zowel formeel als informeel, 
  3. U geeft medewerkers voldoende ruimte om het operationele werk naar eigen inzicht in te richten
  4. U laat het team flexibel in spelen op vragen en wensen van klanten en vanuit de omgeving.

Meer weten? Zie Operationeel kapitaal