3.1.4.4 Verbetering

Streven naar continue verbetering en het voorkomen van fouten en verspilling is de leidraad bij het inzetten van operationeel kapitaal.

Hoe doe ik dat?  

  1. U ziet fouten en problemen als opmaat naar verbeterprocessen
  2. U lost problemen gestructureerd op, u faseert
  3. U gaat er van uit dat problemen hun oorzaak hebben in het systeem
  4. U denkt bij problemen aan zaken als overproductie, teveel doen, defecten in producten of diensten, omsteltijd, logistieke problemen en het onbenut laten van beschikbare talenten van medewerkers
  5. U definieert verbeteringen als oplossingen die gebaseerd zijn op de praktijk en zo simpel mogelijk zijn
  6. U begrijpt dat het bedenken van slimme oplossingen tot meer voldoening, plezier in en betrokkenheid bij het werk leidt. 
  7. U deelt uw bevindingen met anderen zodat iedereen er profijt van heeft en draagt bij aan een lerende organisatie. 

 Meer weten? Zie Operationeel kapitaal