3.1.5.2.4 Standaardiseren

Standaardisren is het opleggen van een bepaalde norm. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt er voor dat medewerkers samen met de manager de standaards vaststellen
  2. U schakelt hiervoor desgewenst experts in
  3. U vergelijkt de manier van werken van verschillende units om standaarden zichtbaar te maken
  4. U beschouwt afwijkingen en storingen als bron van nuttige informatie. 

Meer weten? Zie 5S-techniek