3.1.5.4 Onderzoeken

Het operationele werk wordt onderzocht ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering en standaardisatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van een aantal standaard onderzoeksmethoden
  2. U voegt een onderzoeks- en projectteam als denktank (tijdelijk) toe aan een productieteam om het denkvermogen te vergroten
  3. U gebruikt kernbegrippen (concepten) en de theoretische benadering van Kaizen/Lean om de praktijk te objectiveren
  4. U gebruikt heuristieken als het resultaat vooraf onbekend is en algoritmen als het resultaat wel vooraf bekend is (koffieautomaat met keuzeprogramma)
  5. U start doorgaans met een breed zoekproces (heuristieken) dat leidt naar een verfijnd vindproces (algoritmen) en vervolgens naar voorspelbare resultaten
  6. U gebruikt interdisciplinair onderzoek om het werkproces te beschrijven en te analyseren.
Meer weten? Zie Intellectueel kapitaal