3.1.5.4.1 Stand.methoden

Men maakt bij onderzoek dat gericht is op standaardisatie bij voorkeur gebruik van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden.

Hoe doe ik dat?

  1. U verzamelt empirische gegevens: registreren, feiten controleren, kengetallen verzamelen, data opslaan (ware house), back up, reservebestand, data omzetten in informatie
  2. U gebruikt statistiek als hulpmiddel 
  3. U gebruikt concepten: heldere en duidelijk afgebakende kernbegrippe
  4. U gebruikt theoretische modellen
  5. U gebruikt bij Six Sigma: projectmanagement, sturing van innovatie, statistiek (DMAIC)
  6. U gebruikt journalistieke- of W-vragen om werk te beschrijven:
Meer weten? Zie Onderzoeken