3.1.5.5.2 LEAN-fasering

Bij Lean/Six Sigma wordt ‘problem solving’ uitgewerkt als DMAIC:

  1. Define
  2. Measure
  3. Analyze
  4. Improve 
  5. Control
Meer weten? Zie Probleemoplossen