3.1.5.5.5 Lean Design

Lean Design houdt in dat bij het ontwerpen van een kennisproduct of kennisdienst vooraf de tijd genomen wordt om overbodige zaken te verwijderen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U reduceert het aantal basiselementen en voorkomt verspilling
  2. U ontwerpt uw prototype niet alleen slim, maar ook fraai. Vormgeving (esthetiek) speelt een rol bij het ontwerpen van een prototype
  3. U maakt gebruik van driedimensionaal ontwerpen (3 D) als visuele ondersteuning
  4. U gebruikt een succesvol prototype als basis voor serieproductie, gebaseerd op standaardisatie, waarbij variabiliteit drastisch is gereduceerd. Grote aantallen zorgen voor omzet en dankzij efficiënte productie voor winst
  5. U kopieert bestaande kennisproducten, ook van concurrenten, om die te verbeteren. U besteedt geen geld aan grensverleggende research
  6. U hanteert voor mentale zaken een eenvoudig conceptueel kader (framework) of model omdat de mens slechts maximaal vijf tot zeven kernbegrippen kan onthouden
  7. U verdiept zich in het CanMeds-model als voorbeeld van een Lean Design. Het model bestaat uit zes meta-competenties die worden gecombineerd en geïntegreerd tot een samenhangend geheel (Gestalt). 
Meer weten? Zie Probleemoplossen