3.1.5.5.6 Kaizen Event

Een Kaizen Event is een soort interactief assessment op basis waarvan men problemen oplost. 

Hoe doe ik dat? 

Meer weten? Zie Probleemoplossen