3.1.6.1 Strategische keuzes

Strategische keuzes vormen het hart van de Kaizen/Lean-methodiek en omgekeerd geldt dat op deze manier werken een strategische keuze is. Kaizen/Lean maakt het mogelijk innovatieve kennisproducten en kennisdiensten op maat te ontwerpen en te implementeren. 

Hoe doe ik dat?  

  1. U vertrekt vanuit het fundament van de organisatie, de bestaansgrond
  2. U baseert zich vergaand op de kennis en kunde van de medewerkers, het collectieve competentieprofiel
  3. U beseft dat u werkt aan transformatie
  4. U werkt met de nieuwste en meest hoogwaardige technologie
  5. U focust op nieuwe toepassingsmogelijkheden en applicaties
  6. U combineert een profit- met een non-profit instelling.
Meer weten? Zie Innovatief kapitaal