3.1.6.1.2 Competentieprofiel

Het competentieprofiel/de kerncompetentie van een organisatie kan men ontdekken door het expliciteren, mobiliseren en combineren van alle beschikbare interne bronnen: mensen, materialen, methoden, middelen, technieken en sociale netwerken.

Hoe doe ik dat? 

  1. U brengt de ‘tacit knowledge’ van klanten en medewerkers in kaart
  2. U beseft dat de kerncompetentie van een organisatie primair een lange termijn perspectief biedt
  3. U laat een hoog ambitieniveau tot een productieve strategische spanning leiden (strategic stretch)
  4. U beseft dat de kerncompetentie van een bedrijf of instelling moeilijk te imiteren valt en tot een aanzienlijk concurrentievoordeel leidt
  5. U betrekt iedereen in de organsatie en benut the wisdom of the crowd
  6. U verbindt mensen aan innovatieve ideeën
  7. U legt een consistente verbinding (alignment) tussen het persoonlijke leer- en ontwikkeldoel en het doel van de organisatie
  8. U focust op Human Resources Development, waarbij de persoonlijke leerdoelen van de medewerker centraal.

Meer weten? Zie Strategische keuzes