3.1.6.1.3 Transformatie

Werken met de Kaizen/Lean-methodiek veronderstelt een wijziging van principes en herziening van uitgangspunten. Er is sprake van drieslag-leren en dat vergt een transformatieslag.

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat innovatie ontstaat op het snijvlak van het moderne, lineaire denken en het postmoderne, non-lineaire denken
  2. U weet dat fricties ruimte scheppen voor ingrijpende, radicale verandering (disruptie)
  3. U bouwt de brug van twee kanten: enerzijs is er de gewenste situatie (Soll), anderzijds de feitelijke situatie (Ist) en overbrugt werkenderwijs de kloof (gap)
  4. U hanteert strategische verandering om de wenselijk geachte situatie te bereiken en de kloof met de bestaande praktijk te overbruggen
  5. U realiseert zich dat het eindresultaat vooraf niet tot in detail is te voorspellen.

Meer weten? Zie Strategische keuzes