3.1.6.2 Strategische competenties

Strategische competenties zijn gericht op versterking en implementatie van het innovatief kapitaal.

Hoe doe ik dat?

 1. U signaleert maatschappelijke trends en ontwikkelt een antenne voor innovaties
 2. U combineert productinnovatie én procesinnovatie
 3. U brengt contingentiefactoren in kaart
 4. U maakt een omgevingsanalyse van het politieke en maatschappelijke krachtenveld (DESTEP: demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch, politiek)
 5. U maakt een concurrentieanalyse, SWOT analyse, benchmarking
 6. U bakent de organisatie als systeem intern en extern af door doorlaatbare grenzen te bepalen en gebruik te maken van grenscontrol
 7. U bepaalt de branche c.q. afzetmarkten
 8. U ontwikkelt nieuwe product-markt combinaties (pmc’s)
 9. U ontsluit nieuwe markten
 10. U combineert kennisproductie, lean design en consultancy
 11. U verbindt maakwerk met denkwerk
 12. U ontwikkelt een lange termijn perspectief
 13. U ziet ondernemen als spel: van play (fantasiespel, imaginatie) naar game (regelgeleid spel)
 14. U handelt tussen spel en discipline
 15. U plant zowel voorwaarts als achterwaarts.

Meer weten? Zie Innovatief kapitaal