3.1.6.7 Veranderstrategie

Interactieve en facilitaire veranderingsstrategie

 

Verandering vindt plaats in een dynamische, complexe omgeving. Hierbij past een non-lineaire, incrementele aanpak, waarbij kleine stappen worden gezet. Elke verbetering wordt zichtbaar dankzij feedback. Feedback bestaat uit informatie over het gewijzigde gedrag. 

De passende veranderingsstrategieën zijn interactief en facilitair. Uitgangspunt is zelfsturing van medewerkers en kernteams. Medewerkers zijn zelfstandige, actieve werkondernemers. Kenniswerkers komen in de plaats van afhankelijke, passieve medewerkers in loondienst.

Lean stimuleert permanent leren, zowel individueel als collectief. Medewerkers sturen en monitoren hun eigen werkzaamheden in teams. 

 

De interactieve veranderingsstrategie, die gebruikt wordt bij de implementatie van Kaizen/Lean, vereist procesbegeleiding en ondersteuning door middel van ontwikkelingsprogramma’s voor de medewerkers. Deskundigheidsbevordering bestaat uit een combinatie van vorming, training en persoonlijke ontwikkeling. Daartoe worden workshops, Blitz Kaizen, Kaizen events, trainingen en leergangen georganiseerd. Ontwikkelingsgerichte activiteiten liggen op het terrein van Human Resources Development. Onderzoek, opleiding en consultancy spelen een centrale rol in een lerende, kennisintensieve organisatie. 

Thema’s zijn de analyse van de werkplek, verbetering van het operationele werkproces en het ontwerp van slimme producten en diensten op basis van Lean design. 

Bij de invoering van Lean wordt gebruik gemaakt van interne veranderkundigen (‘change agents, interne adviseurs, begeleiders, interne trekkers, leiders, intrapreneurs). Interne ‘change agents’ vormen een strategische beleidsgroep en nemen zitting in een ontwikkelgroep, waar mensen zijn vrijgemaakt om Lean te ontwikkelen en te implementeren. 

De interactieve veranderingsstrategie bestaat uit het coachen van medewerkers en klanten. Begeleiding en coaching is maatwerk (N=1). 

De facilitaire strategie legt de nadruk op het meedrijven met het veranderingsproces ( ‘go with the flow’). Interne innovatoren beschikken over een antenne om signalen tijdig op te vangen en alert te reageren op subtiele wijzingen en mogelijkheden, die zich onderweg voordoen.  

Interactieve en facilitaire veranderingsstrategieën (change methodology) bieden een alternatief voor een lineaire aanpak volgens een blauwdruk. Procesadvisering komt in de plaats van het expertmodel. 

Bestaande gedragspatronen worden omgedraaid, gefixeerde (negatieve) beeldvorming doorbroken. 

Klanten zijn samenwerkingspartners in plaats van tegenspelers. Intelligente bedrijven en hun medewerkers leveren toegevoegde waarde door hun tacit knowledge expliciet te maken en kennis en ervaring met elkaar te delen

Samenwerking vindt plaats op basis van wederkerigheid, co-creatie en co-engineering. 

Meer weten? Zie Innovatief kapitaal