3.1.6.8 Co-creatie

Onder co-creatie verstaat men het kiezen van strategische samenwerkingspartners.

Hoe doe ik dat? 
  1. U ziet een organisatie als open systeem: interactie met een dynamische en complexe omgeving
  2. U denkt in ketenontwikkeling van complementaire bedrijven, instelling; keuze voor strategische samenwerkingspartners (te vergelijken met het INK model van organisatie ontwikkeling: beschrijving activiteiten, werkproces, systeem, ketenorganisatie en duurzame systeeminnovatie
  3. U maakt de omslag naar een kennisintensief bedrijf, hoogwaardige maakindustrie, flexibele organisatie
  4. U verschuift van HRM naar Human Resources Development
  5. U werkt met open innovatie: keuze voor een select aantal samenwerkingspartners, waarmee kennis en ervaring worden gedeeld
  6. U maakt optimaal gebruik van interne bronnen (resources; Prahalad)
  7. U kiest bewust voor (een beperkt aantal) toeleveranciers, die deel uitmaken van de keten van samenwerkende instellingen
  8. U zoekt samenwerking met strategische partners: co-creatie, co-engineering
  9. U focust daarbij op complementariteit.

Meer weten? Zie Innovatief kapitaal