6.1.6.9 Creativiteitsfuik

Onder belanden in de creativiteitsfuik verstaat men het permanent door blijven ontwikkelen van een creatief idee.

Hoe doe ik dat?

  1.  U 

Ontwerpers raken gemakkelijk verzeild in de creativiteitsfuik. Zij gaan eindeloos door met ontwikkelen zonder ooit tot zichtbare resultaten te komen. Uitputtende analyses leiden tot werkverlamming (paralysing analysis). 

Slim werken betekent vanuit Lean het elimineren van onnodige verdiepingsactiviteiten door gebruik te maken van stopregels.

Een creatief ontwerp is vergelijkbaar met een trechter of zandloper. Het creatief proces begint divergent. Daarna ontstaat convergentie door het nauwkeurig bepalen en afbakenen van het idee. Vervolgens biedt een geslaagd prototype opnieuw ruimte voor divergentie. Een goed prototype of ontwerp leidt tot nieuwe functionaliteiten en applicaties. 

Bij Lean ligt de nadruk minder op high tech innovatie, maar op systematische verbetering van de bestaande praktijk. Kaizen/Lean methoden zijn goedkoop en vrij toegankelijk. Iedereen kan er gebruik van maken en bij een verbeterproject worden betrokken. Dure research wordt aan andere partijen overgelaten. 

Meer weten? Zie Innovatief kapitaal