3.1.6.5 Verspilling

Kaizen/Lean legt de nadruk op het voorkomen van verspilling en afval. Elke bijdrage, die geen aantoonbare bijdrage levert aan waardevermeerdering, betekent verspilling. In plaats van dure investeringen in technologisch hoogstaande innovatie worden kosten aanzienlijk beperkt door het elimineren van verspilling. Eliminatie van verspilling (muda) kost niets aan investeringen, maar levert winst op. Eerst wordt onderzocht of met bestaande middelen, materialen en methoden slimme besparingen en andere toepassingen mogelijk zijn. 

Belangrijke besparingen worden gerealiseerd door gebruik te maken van een Lean Design. Een Lean Design bestaat uit een beperkt aantal basiselementen. Deze basiselementen zijn op allerlei manieren gemakkelijk te combineren. In de industrie bijvoorbeeld kunnen honderden bouten en schroeven worden beperkt tot enkele tientallen basiselementen. 

Naar analogie hiervan kan op het gebied van dienstverlening (service) volstaan worden met circa 50 basis competenties voor alle medewerkers. Per medewerker kan een gepersonaliseerde ‘toolkit’ worden samengesteld. 

Meer weten? Zie Innovatief kapitaal