3.1.6.6 Waardecreatie

Anticiperen op beoogd resultaat: waarde creatie 

Organiseren is een zingevende, betekenis verlenende activiteit. Het bedrijf of organisatie produceert zaken, die voor de klant en de maatschappij betekenisvol, waardevol, nuttig en duurzaam zijn. Een waarde is materieel of immaterieel en bestaat uit:

      QCD: combinatie van kwaliteit, kostenreductie, levering (op tijd)

      Bruikbare, nuttige producten of diensten

      Uitbreiding van ruilrelaties door wederzijdse uitwisseling van producten of diensten

      Toename van omzet, winst en financieel gewin

      Inzicht in nieuwe toepassingsmogelijkheden (applicaties) en functionaliteiten 

      Open innovatie: informatie vrij aan elkaar verstrekken

      Technische en organisatorische verbetering

      Standaardisatie, die het mogelijk maakt om het reguliere productieproces sneller en efficiënter te laten verlopen en verspilling te verminderen

      Kennisvermeerdering door toename van inzicht

      Kwaliteitsverbetering

      Vormgeven aan een lerende organisatie

      Optimaal gebruik maken van beschikbare materiële en menselijke bronnen (resources)

      Versterking en uitbreiding van het sociale netwerk: het leggen en onderhouden van interessante contacten

      Inventieve of creatieve ideeën en oplossingen bedenken

      Co-creatie

      Een merknaam (branding) vestigen

      R = G, ‘resources are global’

 Meer weten? Zie Innovatief kapitaal