x. Service dominant logic


Elk vakgebied kent uitgangspunten (axioma’s, premissen). Zo bevindt de economie zich nu op het omslagpunt van twee basale opvattingen:

 1. Klassiek: Goederen staan centraal (Goods-services Logic)
 2. Nieuw: Service Dominant Logic (SDL) (OPZOEKEN)
 3. Toepassingsgebied SDL: Kenniseconomie
 4. SDL; ethiek aan de hand van Adam Smith (OPZOEKEN)
 5. SDL: service toegelicht
 6. SDL: werking (OPZOEKEN).

 

 

De Good-services benadering:

 1. De productie van materiele goederen en de daarbij behorende transacties vormen de basis
 2. Deze producten zijn tastbare dingen (tangible) 
 3. In het verlengde van de productie van goederen ontstaan allerlei diensten (services). Te denken valt aan logistiek, financiële dienstverlening, garantiestelling op de kwaliteit van goederen (after sales), marketing en reclame, personeelsbeleid etc. 
 4. Het primaat ligt bij het materiele product en de diensten zijn hieraan ondergeschikt en/of ervan afgeleid
 5. Economie gaat uit van een vrije markt van vraag en aanbod
 6. De mens is een homo economicus die vanuit welbegrepen eigenbelang streeft naar vergroting van efficiency en winstmaximalisatie
 7. De homo economicus is een eenling en de maatschappij is atomistisch opgebouwd; er sprake van een verzameling individuen
 8. Economie gaat uit van schaarste: waardevolle materiele zaken zijn zeldzaam en begerenswaardig. 
 9. De waarde van economische producten en diensten wordt uitgedrukt in geld. De status van een persoon wordt afgemeten aan hetgeen iemand  verdient en aan vermogen opbouwt. Hieraan wordt ook de mate van emancipatie afgemeten.

Meer weten? Zie Nieuwe economie