3.3 Kenniseconomie

De kenniseconomie volgens de SDL: 

  1. De kerncompetenties van een organisatie (Hamel & Prahalad) zijn het belangrijkste kapitaal
  2. Het is van belang open innovatie (Chesbrough) toe te passen
  3. Human Resources Development is gericht op het opsporen van ‘operant resources’ in organisaties, die te vinden zijn bij professionals, maar ook bij klanten
  4. Transacties zijn primair het uitwisselen van competenties. In het economisch verkeer leert men elkaars taal verstaan,  krijgt men oog voor verschillende zeden en gewoonten en het ontstaan langdurige vriendschappen,  huwelijksrelaties en zakelijke verbintenissen.

Meer weten? Zie Nieuwe economie