x.2.5.1.2 Creatieve Groeimindset

Kaizen leidt tot een creatieve- of groeimindset en stimuleert cognitieve flexibiliteit (Steemers, 2010). Gaandeweg treedt een transformatie in denken en doen op.

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U ziet gedrag en dus ook gedragsverandering als iets van de persoon zelf. U hanteert een intrinsiek perspectief
  2. U maakt van complexe vraagstukken een puzzel of 'experience'
  3. U realiseert zich dat Kaizen een appel lijkt te doen op contra-intuïtief gedrag
  4. U stimuleert intrapreneurship
  5. U ziet iedereen primair als partners in Action Research & Co-creatie
  6. U zoekt steeds naar nieuwe toepassingsmogelijkheden
  7. U heeft continu oog voor kansen
  8. U bent nieuws- en leergierig
  9. U legt uw persoonlijke gedrags- en handelingsrepertoire vast. U ontwikkelt uw eigen mentale gereedschapskist.

Meer weten? Zie Gedrag