x.2.2.1.2 Experience

In de huidige tijd draait alles om beleving en eigenaarschap. Dit betekent dat men bij innovatie niet langer moet uitgaan van functionaliteit en rationaliteit, maar vooral aandacht moet besteden aan het beantwoorden van de vraag 'What's in in for me in terms of experience?'

Prahalad & Ramaswamy beschrijven experience innovation alsvolgt:

  1. Toename van experimenten; doorbreken van traditionele grenzen in de industrie en technologie
  2. Co-creatie, vormgeving aan de verwachtingen en behoeften van consumenten
  3. Niet alle experimenten zijn succesvol. Wereldwijd creëren van efficiency.
  4. Nieuwe benadering: gebruik van menselijke intelligentie = balans tussen analytisch inzicht, praktisch inzicht en creatief inzicht (FM: innnovatief, intellectueel en operationeel kapitaal verbinden).
  5. Meer inzicht in de consument; ervaringen van de consument begrijpen, samenwerken met consumenten, medewerkers tot consument maken, de economie van gebruikers/consumenten begrijpen
  6. Global network
  7. Anticiperen op de toekomst
  8. Innovatie organiseren door mensen te betrekken bij besluitvorming, hen te informeren, te motiveren en structuur aan te brengen.