4.4.1 Ontwikkeling epistemologisch kader

De MCG omvat drie paradigma's (natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten) en dat vereist een nieuw epistemologisch kader. Aandachtspunten daarbij zijn: 

Op basis van deze overwegingen is een actieplan ontwikkeld om te komen tot een nieuw epistemologisch kader. Dit wordt uitgewerkt in Module B. 

Meer weten? Zie Deeper understanding