5. Vertaalslag verklaringsmodel

Een van de doelstellingen van dit onderzoeksproject is te komen tot een verklaringsmodel waarin metacompetenties worden beschreven als creatieve mindset annex adaptive toolbox voor kenniswerkers. Op basis van de beschreven epistemologische overwegingen, levert dat de volgende 'gebruikersinstructies' op:  

  1. U gaat uit van basispositie 2 (schema's Argyris)
  2. U hanteert als fundamentele denkrichtingen (Root 2: emergentie > DT) 
  3. U past deze werkwijze toe op verschillende competenties die u clustert tot metacompetenties of gedragskapitalen (communicatie, organisatie etc.)
  4. U past daarop steeds per metacompetentie de bijpassende methode toe
  5. U houdt daarbij rekening met de aard van de praktijk.

Meer weten? Zie Inleiding