2.1.1.5 MC-eigenschappen

Metacompetenties hebben deels dezeflde kenmerken als competenties, maar ook een aantal specifieke eigen kenmekren. Deze specifieke kenmerken zijn vooral handig zijn om de functionele koppeling tussen onderwijsdoelen (wat men beoogt te bereiken) en onderwijsvormen (hoe men die doelen operationaliseert) te begrijpen. Zo zijn metacompetenties:

Meer weten? Zie Probleemoplossen