2. Pragmatisme

Op basis van de uitgangspunten en strategische keuzes (zie Aanleiding, legitimatie etc.) is besloten dat het onderwerp 'de creatieve mindset van kenniswerkers (in het kader van maatschappelijke systeeminnovatie), het best kan worden bestudeerd vanuit een pragmatisch perspectief met een focus op emergentie. De keuze voor het pragmatisme impliceert het streven om het onderzoeksobject:

De focus op emergentie plaats het onderwerp epistemologisch gezien aan de rechterkant van de onderstaande figuur (ref.).  

                  

Aan de orde komen hier daarom:

* verhelderen

* als geheel begrijpen, maar modulair beschrijven

* funtionele termen

* de bijdrage aan wetenschap en samenleving ins reeds verwoord in de Aanleiding etc. 

  1. Intra-componentele interacties: de macro-componenten
  2. CAS/MAS en simulatie
  3. Intercomponentele interacties: Micro-componenten.

Meer weten? Zie Inleiding

Nog meer weten? Zie Bijlage