1.4 Projectstrategie

Aangezien er geen kant en klare-strategie beschikbaar was voor het proces van verheldering van de creatieve mindset, is gekozen voor de hermeneutische cyclus. 

                                                            

 

Aan de orde komen:

  1. First grasp: Cultuurfilosofische vertrekpunten onderzoekers
  2. Global inspection: Epistemologische uitgangspunten
  3. Inspection in detail: Ordening vraagstuk
  4. Deeper understanding: de vertaalslag naar methodisch handelen
  5. Hermeneutisch actieplan.

Meer weten? Zie Aanleiding, legitimatie etc.